Kontakt

HQ Tools, spol. s r.o.
Prevádzka: Hviezdoslavova 41, 900 31 Stupava
Sídlo firmy: Hviezdoslavova 41, 900 31 Stupava

tel.:02/65 935 854, 0948 430 550
e-mail:info@profinaradie.sk

IČO: 36833622, DIČ: 2022452047, IČ DPH: SK2022452047

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel: Sro vl. č. 47923/B